Privacyverklaring

Waar het in het kort op neer komt is dat ik heel voorzichtig om zal gaan met jouw gegevens en je gegevens nooit zal verkopen of onnodig doorgeven aan derden of andere partijen.

Rinske interieurstyling verzamelt de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft, als je mij mailt of belt, of als je contactgegevens invult via de website. Rinske interieurstyling verzameld daarnaast heel beperkt persoonsgegevens over jou, als je de website bezoekt. Dat beschrijven ik in de aparte cookie verklaring

De informatie en gegevens die ik verzamel, worden verzamelend om de volgende redenen

 • Voor het (technisch) onderhouden en verbeteren van de website
 • Om telefonisch, per post of per e-mail contact met je op te kunnen nemen over mijn eigen diensten
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief
 • Voor het beheren van het klantenbestand
 • Voor de reguliere bedrijfsvoering (zoals het sturen van rekeningen)
 • Om mijn diensten en producten te verbeteren en jouw te informeren over mijn diensten en producten.

En dan nu het ‘officiële’ gedeelte

Rinske interieurstyling, gevestigd aan Buitenbaan 16 8441 HA Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rinske-interieurstyling.nl

Buitenbaan 16 8441 HA Heerenveen

0617678167

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rinske interieurstyling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Adresgegevens

Rinske interieurstyling verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Rinske interieurstyling verzamelt géén informatie over jou bij andere organisaties. Rinske interieurstyling doet ook niet aan profiling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rinske-interieurstyling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor 5 specifieke doeleinden. Die doeleinden zijn:

 • Het (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website
 • Contact kunnen opnemen per telefoon, per post of per e-mail over onze eigen diensten
 • Het versturen van de nieuwsbrief
 • Het beheren van ons klantenbestand
 • De reguliere bedrijfsvoering

Hieronder leggen we uit welke gegevens we voor elk doeleinde kunnen verwerken. We gebruiken dus geen persoonsgegevens om profielen op te stellen. We maken geen gebruik van online behavioural advertising (het tonen van gepersonaliseerde advertenties op basis van informatie uit cookies). Als we in de toekomst wel gerichte advertenties zouden willen plaatsen, gebaseerd op interesses die bijvoorbeeld afgeleid zijn uit je surfgedrag of je sociale mediaprofiel, zullen we je daarvoor eerst om toestemming vragen.

Onderhouden en verbeteren website

We gebruiken de gegevens over je bezoek aan onze website om je de website te kunnen tonen, om te kunnen analyseren welke webpagina’s het vaakst worden bezocht en hoe je op onze site bent gekomen (via welke andere websites of via onze nieuwsbrief). Met deze gegevens kunnen wij onze website op een privacyvriendelijke manier analyseren en verbeteren. We plaatsen of lezen géén volgcookies via onze website. Lees onze aparte cookie verklaring voor meer uitleg hoe wij de analyse doen.

Contact per telefoon of per e-mail over onze eigen diensten

Als je ons je contactgegevens geeft, gebruiken wij die alleen om contact met je op te nemen. Dat kan via onze website (via het contactformulier) of als je per e-mail of telefoon contact met ons opneemt.

Het versturen van de nieuwsbrief of gratis downloads

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen of een link voor een gratis download waar jij je e-mailadres voor achterlaat. Maar dat doen we alleen met je toestemming. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer 10 tot 15 keer per jaar, afhankelijk van wanneer er leuke nieuwtjes zijn waar we je kunnen over informeren.

Je kunt je via de website actief aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen.

Het versturen van de nieuwsbrief of gratis downloads

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen of een link voor een gratis download waar jij je e-mailadres voor achterlaat. Maar dat doen we alleen met je toestemming. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer 6 tot 10 keer per jaar, afhankelijk van wanneer er leuke nieuwtjes zijn waar we je kunnen over informeren.

Je kunt je via de website actief aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen.

Het beheren van ons klantenbestand

We verwerken contactgegevens (naam, e-mailadres en eventueel adres) van onze (potentiële) klanten voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van onze producten en diensten.

De reguliere bedrijfsvoering

We verwerken contact-, betalings- en communicatiegegevens van (oud-)klanten voor onze reguliere bedrijfsvoering. We sturen facturen, voeren een boekhouding en we bewaren correspondentie met (oud-)klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rinske interieurstyling gebruikt de volgende computerprogramma’s/systemen

 • wordpress
 • la posta
 • woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rinske interieurstyling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rinske interieurstyling verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rinske interieurstyling gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rinske-interieurstyling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rinske interieurstyling zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Rinske interieurstyling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rinske interieurstyling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rinske-interieurstyling.nl

Grondslagen

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

 • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief en om contact met je op te kunnen nemen als je ons daarom vraagt. We willen er zeker van zijn dat we de nieuwsbrief alleen sturen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
 • Overeenkomst: wanneer je als klant producten en/of diensten van ons afneemt of dit wilt gaan doen, en we noodzakelijkerwijs je persoonsgegevens moeten verwerken om dit te kunnen doen. 
 • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. We zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer je klant bij ons bent geweest bewaren we je contactgegevens twee jaar na het laatste contactmoment om in de toekomst in contact met je te kunnen treden voor eventuele vervolgtrajecten.

Wijziging privacy verklaring

Wij kunnen onze privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.